Wie zijn we

 Ons site-adres is: https://www.mistermoon.nl. Mister Moon Studio

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens worden gebruik ten behoeve van verkoop en versturen van producten, facturatie voor opdrachten en contact met relaties. Wanneer je iets bestelt bij onze webshop laat je je persoonlijke gegevens achter, zonder je persoonlijke gegevens kunnen we je bestelling immers niet verwerken en verzenden. Wil je weten hoe wij met je persoonlijke gegevens omgaan?  

Ons systeem bewaart de gegevens die we nodig hebben voor het verwerken van je bestelling:
1. Aanhef, voornaam en achternaam
2. Factuuradres
3. Verzendadres
4. E-mail adres
5. Telefoonnummer
6. IP Adres
7. Inhoud en informatie van geplaatste bestellingen (artikelen, bedragen, .
8. Datum aanmaken account (optioneel)

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat via je browser op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking onze website en zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik ervan. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld  om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. De exacte procedure verschilt echter per browser. Wij raden je ook aan de instructies te volgen en/of de helpfunctie van je browser te gebruiken om het gewenste cookiegedrag in te stellen. Het is mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wij verwerken je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de genoemde doelen.  Het kan ook zo zijn dat een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die volgens de fiscale wetgeving langer moeten worden bewaard, meestal zeven jaren. Door je gegevens te anonimiseren – waardoor ze niet meer naar jou zijn te herleiden – kunnen we je persoonsgegevens eventueel wel gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. De Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) biedt deze mogelijkheid.

Welke rechten je hebt over je gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring kan op elk moment en zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij adviseren je dan ook om deze privacy- en cookieverklaring regelmatig na te lezen.

Hoe kun je ons bereiken?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via info@mistermoon.nl